Giấy chứng nhận

  • Trung Quốc Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. Chứng chỉ
    SGS
  • Trung Quốc Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. Chứng chỉ
    MTC
  • Trung Quốc Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. Chứng chỉ
    MTC

QC Hồ sơ

kiểm soát chất lượng của chúng tôi là rất tốt. khi sản xuất hoàn thành, chúng tôi cắt một mẫu và đưa vào thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. kiểm tra kích thước, thành phần hóa học, HSYS, v.v.

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 3

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 4

 

Wuxi Bofu Steel Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 5

Để lại lời nhắn