Tin tức

March 11, 2019

Kho mới được đưa vào hoạt động

Sau hơn một năm xây dựng, kho mới của chúng tôi đã hoàn thành công việc xây dựng. Nó sẽ đưa vào hoạt động từ hôm nay.

Kho mới bao gồm khoảng 8000 mét vuông. Nó sẽ chủ yếu được sử dụng cho chứng khoán và quá trình. Tấm thép không gỉ 400 Series và 300 Series và cuộn thép không gỉ sẽ dự trữ ở đây, và các vật liệu khác sẽ dự trữ trong kho cũ của chúng tôi. Sau này, tổng kho của chúng tôi sẽ bao gồm 12.000 mét vuông và số lượng tồn kho của chúng tôi sẽ hơn 2000 tấn. Nó giúp chúng tôi trở thành công ty cạnh tranh nhất trên thị trường.

Chi tiết liên lạc